Despre noi

DSCF6923
DSCF6943
DSCF6886
previous arrow
next arrow
Shadow

Orașul Curtea de Argeș se află în sudul Carpaților Meridionali; oraș situat în inima țării, prima capitală medievală a Țării Românești-Valahia. Întreaga tradiție artizanală a zonei s-a concentrat și păstrat la ARGCOMS SCM Curtea de Argeș în domeniul ceramicii populare și utilitare, în sectorul artizanatului textil și prelucrării sticlei pentru podoabe, ornamente și globuri destinate pomului de Crăciun.
Mâinile măiestre ale artizanilor ARGCOMS SCM modelează și înobilează lutul, dau viață multicolorelor ornamente pentru pomul de Crăciun și dau culoare costumului popular tradițional. Întreaga gamă de produse ce îmbină tradiția cu utilul și plăcutul, caută să satisfacă cele mai alese exigențe ale clienților noștri.


ARGCOMS, Societate Cooperativă Meșteșugărească (S.C.M.), este un agent economic cu capital privat, înregistrat la Registrul Comerțului sub numărul C03/48/11.11.2005, codul de înregistrare RO 157057. Sediul social se află în Curtea de Argeș, județul Argeș, str. Victoriei nr.7, iar activitatea principală conform clasificărilor din economia națională este “Fabricarea altor produse manufacturiere (Ornamente pentru pomul de Crăciun)” – CAEN 3663. Din obiectul de activitate mai fac parte ceramica tradițională decorativă și utilitară, artizanat textil și altele complementare. 


Organizațiile cooperatiste de credit (Bănci populare) sau cu activități lucrative au funcționat și în Curtea de Argeș între cele două războaie mondiale. Ca urmare a apariției Codului Cooperației în 12 iulie 1928, cooperativele se organizează și lucrează mai eficient. În Curtea de Argeș se înființează pentru prima dată pe baze reglementate și lucrative Cooperativa Forestieră “Munții Argeșului” cu sediul în str. Negru Vodă nr. 47, imobil ce se află și astăzi la aceeași adresă, dar având o altă destinație și un alt deținător. 

Cooperația meșteșugărească de sine stătătoare în zonă a luat ființă în anul 1950 ca o “asociație” de meseriași cu ateliere individuale, constituirea acestora și forma organizatorică având multe aspecte comune cu cooperativizarea forțată a agriculturii din anii `60.

Ca organizație meșteșugărească exista în Curtea de Arges încă din anul 1948, sub numele de “19 Noiembrie”, succesoare fiind cooperativa Tehnica Lemnului. Până în anul 1955, pe raza orașului mai ia ființă încă o cooperativă cu profil de încălțăminte, confecții și tricotaje. În același an cele două cooperative s-au unificat sub denumirea de “Unirea Meșteșugarilor”.
Activitatea de ceramică este asimilată în anul 1966 “atrăgând” meșterii olari din cartierul cu același nume, din cartierul Flămânzești, dar și din comunele limitrofe. Aceasta este diversificată de-a lungul anilor prin lărgirea gamei de produse, perfecționându-se în același timp și forța de muncă. O preocupare permanentă a fost și este utilarea secției cu echipamente moderne, performante, dar care să păstreze și specificul tradițional.
Fabrica de globuri din sticlă (ornamente pentru pomul de Crăciun) a luat ființă ca urmare a solicitării acestui produs pe piața S.U.A. În anul 1988 se fac studii de fezabilitate pentru o noua activitate de mare serie, având în vedere solicitările de pe piața americană, dar și din Europa de vest. În anul 1989, în luna august se face prima livrare de globuri în SUA. De atunci și până în prezent s-au expediat pe piață fie la export, fie pe piața internă peste 70 de milioane de unități de globuri din sticlă.
Globurile din sticlă pentru pomul de Crăciun sunt realizate prin modelarea sticlei, suflare la cald, pictarea-decorarea acestora facându-se manual, înobilate cu materiale de un efect deosebit.
Începând cu luna august 1991 cooperativa “Avântul”, care a luat ființă prin divizare în iulie 1989 din Cooperativa “Unirea Meșteșugarilor”, se transformă în societate cooperativă meșteșugărească cu denumirea de ARGCOMS SOCOM, denumire sub care funcționează și în prezent.
Întreaga tradiție artizanală a zonei s-a concentrat și s-a păstrat la ARGCOMS SOCOM în domeniul ceramicii populare decorative și utilitare, în sectorul prelucrării sticlei pentru ornamente de pom de Crăciun, al confecționării obiectelor din lemn din categoria mobilierului precum și în sectorul artizanatului textil.
Din anul 2001, societatea cooperativă ARGCOMS fuzionează prin absorbție cu societatea cooperativă ARCOTIN sub aceeași denumire ARGCOMS, preluând și obiectul de activitate al SOCOM ARCOTIN.
Pentru realizarea de contacte cu clienții (actuali și potențiali), dar și pentru promovarea produselor, ARGCOMS SOCOM desfășoară o intensă activitate de marketing, fiind o prezență obișnuită la târgurile și expozițiile de profil din țară și străinătate.

Societatea este inclusă în circuitul și topul performerilor organizațiilor cooperatiste și a obținut numeroase diplome, cele mai recente fiind:

  • “Diplomă de excelență pentru promovarea cu consecvență a artizanatului românesc și susținerea participării cooperației meșteșugărești la târguri și expoziții” – Târgul Internațional de Bunuri de Consum – București 29.05.2002 – 03.06.2002;
  • “Diplomă de merit – Locul I, pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea și consolidarea cooperației meșteșugărești în producția de export ornamente pentru pomul de Crăciun, ceramică – în 1998 din partea Cooperației Meșteșugărești”;

Consemnăm participări la evenimente ca: Târgul Național Cooperatist, iunie 2007 organizat de către Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperatiste, unde Argcoms S.C.M. a avut stand propriu vizitat de un număr impresionant de oameni. A participat în continuare la o serie de manifestări ale “Târgului Național pentru Artizanat și Meșteșuguri” în edițiile 2012 – 2014 organizat de Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism prin Programul Național Multianual pentru susținerea Meșteșugurilor și Artizanatului. Este de remarcat că am fost incluși în manifestări excepționale și târguri internaționale: FIERA Bologna – Italia 1995, MACF Milano 1994 – 1997, Udine – Italia 1998 – 2000, Frankfurt – Germania 2005, Munchen – Germania 2007-2008, Nancy – Franta 2009.

În ultima vreme Argcoms S.C.M. a atras fonduri guvernamentale și europene pentru dezvoltarea meșteșugurilor prin Programele de minimis, Programul privind managementul calității, dotarea unui laborator pentru testarea produselor ceramice. De asemenea a fost accesat “Proiectul de implementare și certificare a sistemului de management al sănătății și siguranței ocupaționale” prin care s-au reabilitat spațiile de producție și s-au creat condiții optime de muncă personalului, proiect cofinanțat de Ministerul Economiei, ce s-a finalizat în luna septembrie 2010.
Datorită faptului că în zona județului Argeș nu s-a susținut forța de muncă în unele meserii tradiționale, Argcoms S.C.M., prin președintele societății Sandu Nichita, a facut un studiu al resurselor umane în domeniul meșteșugului și a găsit necesar să atragă un program cu finanțare europeană în acest domeniu prin Proiectul “Revitalizarea și dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale în zona Argeșului prin implicarea populației rurale în viața comunităților locale” ce face parte din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara nr. 5 – “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2 “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

Din anul 2005, prin Legea nr. 1 privind organizarea și funcționarea cooperației, s-a creat cadrul legislativ necesar dezvoltării și diversificării cooperației pe cele șapte principii democratice acceptate și consacrate de Alianța Cooperatistă Internațională. În baza actului normativ mai sus menționat, s-a reorganizat și S.C.M. ARGCOMS ca unitate total independentă din punct de vedere economic și mai ales decizional.

Theme: Overlay by Kaira Copyright © 2020 Argcoms SCM